Menu
Combo Tổng Hợp

Combo Trái Cây

Combo 1

Quýt đường (1kg/35k)
Cam xoàn (1kg/35k)
Bưởi da xanh (2,5 - 3kg/35k)

149k

Combo 2

Cam xoàn (2kg)
Bưởi da xanh (2,5- 3kg)

149k

Combo 3

Quýt đường (2kg/35k)
Cam xoàn (3kg/35k)
Bưởi da xanh (4,5 - 5kg/35k)

283k

Combo 4

Cam xoàn (5kg)
Bưởi da xanh (4,5 - 5kg)

289k

Combo Rau Củ Quả

Combo 1

Rau củ quả (5kg)

149k

Combo 2

Rau củ quả (10kg)

289k

Combo 3

Rau củ quả (15kg)

429k

Combo 4

Hành tím - Tỏi gừng - Ớt hiểm - Sả (3kg)

149k

Combo Thịt heo - Thịt bê - Cá thu nướng

Combo 1

Thịt heo (1kg/200k)
(Ba chỉ, ba rọi rút sườn)
Cá thu nướng (1kg/280k)

480k

Combo 2

Thịt heo (1kg/200k)
(Ba chỉ, ba rọi rút sườn)
Thịt bê (1kg/320k)

530k

Combo 3

Thịt bê (1kg/320k)
Cá thu nướng (1kg/280k)

600k

Combo 4

Thịt heo (1kg/200k)
(Ba chỉ, ba rọi rút sườn)
Thịt bê (1kg/320k)
Cá thu nướng (1kg/280k)

800k

Combo Tôm Cua

Combo 1

Tôm thẻ (1kg/200k)
Cua thịt (1kg/280K)

480k

Combo 2

Tôm thẻ (1kg/200k)
Cua gạch (1kg/400k)

600k

Combo 3

Tôm thẻ (1kg/200k)
Cua thịt (1kg/280K)
Cua gạch (1kg/400k)

880k

Combo Trái Cây

Combo 1

Gà ta (1-3kg/con) (140k/kg)
Gà tre (1 con) (160k/kg)

300k - 580k

Combo 2

Gà ta (1-3kg/con) (140k/kg)
Vịt xiêm (1-3kg/con) (110k/kg)

250k - 750k

Combo 3

Gà ta (1-3kg/con) (140k/kg)
Vịt xiêm (1-3kg/con) (110k/kg)
Gà tre (1 con) (160k/kg)

410k - 910k

Combo Trứng

Combo 1

Trứng gà (10 quả/35k)
Trứng vịt (10 quả/35k)
Trứng gà ta (10 quả/40k)

Combo 2

Trứng gà (20 quả/68k)
Trứng vịt (20 quả/68k)
Trứng gà ta (20 quả/74k)

Combo 3

Trứng gà (50 quả/165k)
Trứng vịt (50 quả/165k)
Trứng gà ta (50 quả/180k)